• 2 سال پیش

  • 1.7K

  • 04:20

نیکوکاری ماندگار

سفر زندگی
1
1
0

نیکوکاری ماندگار

سفر زندگی
  • 04:20

  • 1.7K

  • 2 سال پیش

توضیحات
کار خوب فقط غذا دادن به یک شخص گرسنه نیست. اگر در کار و حرفه خودمان چند نفر را به رایگان آموزش دادیم و شغل برایشان ایجاد کردیم کار خیر ماندگار انجام دادیم.

با صدای
محمدحسین دیزجی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads