• 3 سال پیش

  • 243

  • 00:00

عاقبت طمع

سفر زندگی
0
0
0

عاقبت طمع

سفر زندگی
  • 00:00

  • 243

  • 3 سال پیش

توضیحات
برخی افراد گاهی به درآمد و تلاش و رزق و روزی خود قانع نیستند و وسوسه می شوند تا دنبال پول بیشتری باشند. پولی از مسیر ربا و طمع و عاقبت...

با صدای
محمدحسین دیزجی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads