• 3 سال پیش

  • 233

  • 00:00

معرفت معلم در دوران کرونا

سفر زندگی
0
0
1

معرفت معلم در دوران کرونا

سفر زندگی
  • 00:00

  • 233

  • 3 سال پیش

توضیحات
در دوران کرونا تمام معلمان ناچار به تدریس مجازی شدند و معلمان روستایی و دانش آموزان این مناطق با دشواری های بیشتری روبرو شدند. اما بودند معلمانی که معرفت هایی به خرج می دادند تا این آموزش لذت بخش تر و ماندگارتر باشد. این ماجرا مربوط به یک معلم در لرستان است.

با صدای
محمدحسین دیزجی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads