• 3 سال پیش

  • 220

  • 00:00

یک شانه تخم مرغ

سفر زندگی
0
0
0

یک شانه تخم مرغ

سفر زندگی
  • 00:00

  • 220

  • 3 سال پیش

توضیحات
برکت به کسب و کار را خدا می دهد به شرط آن که انسان باشیم و هوای هم را داشته باشیم

با صدای
محمدحسین دیزجی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads