• 3 سال پیش

  • 266

  • 05:04

تنها قصه گوی مهربان روی پا ایستاد

سفر زندگی
0
0
0

تنها قصه گوی مهربان روی پا ایستاد

سفر زندگی
  • 05:04

  • 266

  • 3 سال پیش

توضیحات
در یک جشنواره بین المللی قصه گویی، یک جوان نابینا روی صحنه رفت و در پایان برنامه اش اتفاق جالبی افتاد که به مریم نشیبا قصه گوی نام آشنا ربط دارد

با صدای
محمدحسین دیزجی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads