• 4 سال پیش

  • 263

  • 05:07

تدریس ساعت 6 صبح

سفر زندگی
1
1
0

تدریس ساعت 6 صبح

سفر زندگی
  • 05:07

  • 263

  • 4 سال پیش

توضیحات
معرفت و انسانیت زمان و مکان ندارد. گاهی با یک رفتار ساده می توان مهربانی را نشر داد. امروز تو به من خوبی کن و فردا من به دیگری

با صدای
محمدحسین دیزجی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads