• 2 سال پیش

  • 135

  • 05:07
تدریس ساعت 6 صبح

تدریس ساعت 6 صبح

سفر زندگی
1
تدریس ساعت 6 صبح
  • 05:07

  • 135

  • 2 سال پیش

تدریس ساعت 6 صبح

سفر زندگی
1

توضیحات
معرفت و انسانیت زمان و مکان ندارد. گاهی با یک رفتار ساده می توان مهربانی را نشر داد. امروز تو به من خوبی کن و فردا من به دیگری

با صدای
محمدحسین دیزجی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads