• 2 سال پیش

  • 172

  • 04:30
پدر نوشت من امضا کردم

پدر نوشت من امضا کردم

سفر زندگی
1
پدر نوشت من امضا کردم
  • 04:30

  • 172

  • 2 سال پیش

پدر نوشت من امضا کردم

سفر زندگی
1

توضیحات
رفتار و کردار اغلب ما انسان ها ریشه در تربیت والدین دارد. گاهی یک حرف پدر، مسیر فردای فرزند را تعیین می کند

با صدای
محمدحسین دیزجی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads