• 4 سال پیش

  • 376

  • 03:30

کمک به همنوع

سفر زندگی
0
0
0

کمک به همنوع

سفر زندگی
  • 03:30

  • 376

  • 4 سال پیش

توضیحات
داروهای یک بیمار را در تهران مقابل داروخانه سرقت می کنند و یک معلم در شهرستان به واسطه شبکه های اجتماعی از موضوع مطلع می شود و قدمی در این راه برمی دارد. انسانیت دشوار نیست

با صدای
محمدحسین دیزجی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads