• 4 سال پیش

  • 672

  • 02:52

سهم خدا

سفر زندگی
0
0
0

سهم خدا

سفر زندگی
  • 02:52

  • 672

  • 4 سال پیش

توضیحات
همه نعمت ها از سوی خداست. با کمک به دیگران در حد توان، خدا و بندگانش را خشنود کنیم

با صدای
محمدحسین دیزجی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads