• 4 سال پیش

  • 256

  • 02:37

آیینه صمیمیت

سفر زندگی
2
2
0

آیینه صمیمیت

سفر زندگی
  • 02:37

  • 256

  • 4 سال پیش

توضیحات
نگاه در آیینه همیشه برای دیدن خود نیست گاهی ورای خود، را دیدن است.

با صدای
محمدحسین دیزجی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads