• 4 سال پیش

  • 392

  • 08:21

یک پسر و دو مادر

سفر زندگی
0
0
0

یک پسر و دو مادر

سفر زندگی
  • 08:21

  • 392

  • 4 سال پیش

توضیحات
رفتار انسانی، بازتاب انسانی هم دارد حتی اگر آن سوی کره زمین باشد. این خاطره مصداق جالبی از تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز

با صدای
محمدحسین دیزجی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads