• 3 سال پیش

  • 302

  • 03:55

آسودگی و ثروتمندی

سفر زندگی
1
1
1

آسودگی و ثروتمندی

سفر زندگی
  • 03:55

  • 302

  • 3 سال پیش

توضیحات
و ثروتمند كسی‌ست‌ كه‌ ️شب‌ سرآسوده‌ بر بالین‌ می‌گذارد. چنین‌ كسی‌ هم‌ وجود ندارد. فقیر و غنی‌ دغدغه‌هایی‌ دارند. هر كسی‌ به‌ این‌ آسودگی‌ نزدیك‌تر باشد، ثروتمند است‌.

با صدای
محمدحسین دیزجی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads