• 3 سال پیش

  • 234

  • 00:00

فرصت همان قالب یخ است و بس

سفر زندگی
0
0
0

فرصت همان قالب یخ است و بس

سفر زندگی
  • 00:00

  • 234

  • 3 سال پیش

توضیحات
فرصت همان‌قالب یخ است و بس، عنوان یک یادداشت است با محور سینما، کودک و کانون پرورش فکری که در قالب آپلود می شنوید.

با صدای
محمدحسین دیزجی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads