• 3 سال پیش

  • 211

  • 00:00

تقسیم مهربانی

سفر زندگی
0
0
0

تقسیم مهربانی

سفر زندگی
  • 00:00

  • 211

  • 3 سال پیش

توضیحات
گاهی برای انجام یک کار نیک و پسندیده کافیست کمی دقت کنیم. مثل خانواده ای که غذای گرم به دیگران هدیه می کند.

با صدای
محمدحسین دیزجی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads