• 3 سال پیش

  • 197

  • 00:00

بازسازی مدرسه

سفر زندگی
0
0
0

بازسازی مدرسه

سفر زندگی
  • 00:00

  • 197

  • 3 سال پیش

توضیحات
اغلب افراد وقتی موفقیتی به دست می آورند و با انتخاب پاداشی روبرو می شوند، آن جایزه را برای خود برمی گزینند. اما برخی هم آن پاداش را برای دیگری می خواهند مثل این مورد

با صدای
محمدحسین دیزجی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads