• 3 سال پیش

  • 222

  • 00:00

تلخ برای ستمکار

سفر زندگی
0
0
0

تلخ برای ستمکار

سفر زندگی
  • 00:00

  • 222

  • 3 سال پیش

توضیحات
بعضی ها چون خیال می کنند تا ابد زنده هستند و باور ندارند روزی مرگ به سراغ آنان هم خواهد آمد هیچ ترسی از ظلم به دیگران ندارند. حق افراد را پایمال می کنند و آنقدر پیش می روند که درست در لحظه ورود به گور تازه متوجه می شوند که دیگر آنجا دیر است.

با صدای
محمدحسین دیزجی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads