• 3 سال پیش

  • 238

  • 00:00

علی بهزاد، روزنامه نگاری که برای مهرورزی آفریده شد

سفر زندگی
0
0
0

علی بهزاد، روزنامه نگاری که برای مهرورزی آفریده شد

سفر زندگی
  • 00:00

  • 238

  • 3 سال پیش

توضیحات
علی بهزاد از روزنامه نگاران قدیمی و پیشکسوت و یکی از همکاران و دوستان قدیمی من بود که در ابتدای بهار ۹۹ به خاطر کرونا از دنیا رفت. یادداشتی در باره اش نوشتم که به صورت آپلود صوتی تقدیم کردم.

با صدای
محمد حسین دیزجی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads