• 3 سال پیش

  • 270

  • 00:00

عکاس شدم و زندگی کردم

سفر زندگی
1
1
0

عکاس شدم و زندگی کردم

سفر زندگی
  • 00:00

  • 270

  • 3 سال پیش

توضیحات
اگر بتوانی از یک گربه سیاه در تاریکی شب و در یک زغالدانی عکس بگیری، عکاس هستی.

با صدای
محمدحسین دیزجی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads