• 3 سال پیش

  • 255

  • 00:00

بانویی با معرفت

سفر زندگی
0
0
0

بانویی با معرفت

سفر زندگی
  • 00:00

  • 255

  • 3 سال پیش

توضیحات
گاهی افراد در یک شرایط خاصی قرار گرفته و نیاز به کمک و همراهی دارند و حتی شاید قادر نباشند محبت شخص را درک کرده و جبران کنند در چنین شرایطی ...

با صدای
محمدحسین دیزجی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads