• 3 سال پیش

  • 263

  • 00:00

وقتی ذات بزرگوار است

سفر زندگی
0
0
0

وقتی ذات بزرگوار است

سفر زندگی
  • 00:00

  • 263

  • 3 سال پیش

توضیحات
انسان های بزرگ و بزرگ منش، در هر شرایطی صفات نیک خود را حفظ کرده و از خوشحال کردن دل دیگران لذت می برند. خاطره کوتاهی است از یک خیر مدرسه ساز

با صدای
محمدحسین دیزجی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads