• 3 سال پیش

  • 32.1K

  • 42:42
11
11
1
  • 42:42

  • 32.1K

  • 3 سال پیش

توضیحات
یکی از مهم ترین داستان های زندگی، بدون شک رشد مغز انسان است. اما این رشد چه زمانی اتفاق می افتد و نقش ما در آن چیست؟ سیاوش صفاریان پور در گفتگو با دکتر محمدتقی جغتایی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و رئیس انجمن علوم اعصاب ایران به این مهم پرداخته است. نقش هزار روز اول زندگی در تمام طول عمر انسان!

با صدای
سیاوش صفاریان پور
دکتر محمدتقی جغتایی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads