• 3 سال پیش

  • 27.1K

  • 31:07
15
15
0
  • 31:07

  • 27.1K

  • 3 سال پیش

توضیحات
برای بسیاری از ما اتفاق افتاده است که حالمان خوب نیست. اما چرا نمیدانیم چرا حالمان خوب نیست؟ ♦️گفتگو سیاوش صفاریان پور با دکتر حامد اختیاری، عضو هیات علمی دپارتمان روانپزشکی دانشگاه اوکلاهما، مرکز مطالعات مغز لوریت

با صدای
دکتر حامد اختیاری
سیاوش صفاریان پور

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads