72

تکینگی | Singularity

تعداد اپیزود:6
1.0M

جهان شگفت انگیز مغز

تعداد اپیزود:26
1.5K

پرتو رسانه

تعداد اپیزود:16
1.2K

پمپ ها

تعداد اپیزود:26
732

فیل کست

تعداد اپیزود:16
708

پادکست علمی آندرومدا

تعداد اپیزود:4
613

پایش

تعداد اپیزود:20
95

آکادمی نوبهار

تعداد اپیزود:12
54

دنیای فیزیک

تعداد اپیزود:1
9

جیبی گیک

تعداد اپیزود:1