• 4 سال پیش

  • 53.4K

  • 33:45

دنیای پر رمز و راز خواب

جهان شگفت انگیز مغز
46
46
2

دنیای پر رمز و راز خواب

جهان شگفت انگیز مغز
  • 33:45

  • 53.4K

  • 4 سال پیش

توضیحات
دکتر محمد نامی متخصص علوم اعصاب شناختی، از #خواب می‌گوید. ? هر انسان به طور میانگین 30 درصد عمر خود را در خواب میگذراند. یک انسان 70 ساله، 6 سال از عمر خود را به خواب دیدن اختصاص می دهد. راز این خواب دیدن چیست؟

با صدای
اسماعیل میرفخرایی
دکتر محمد نامی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads