• 4 سال پیش

  • 82.5K

  • 24:35

چگونه مغز ما جهان ما را می سازد؟!

جهان شگفت انگیز مغز
160
160
10

چگونه مغز ما جهان ما را می سازد؟!

جهان شگفت انگیز مغز
  • 24:35

  • 82.5K

  • 4 سال پیش

توضیحات
دكتر آذرخش مكرى نخستين ميهمان گفتگوى ميرفخرايى است. در اين برنامه دكتر مكرى به اين پرسش پاسخ مى دهد كه چگونه مغز ما جهان ما را می سازد؟!

با صدای
اسماعیل میرفخرایی
دکتر آذرخش مکری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads