• 4 سال پیش

  • 38.8K

  • 37:28

مغز ما چگونه کار میکند؟

جهان شگفت انگیز مغز
22
22
0

مغز ما چگونه کار میکند؟

جهان شگفت انگیز مغز
  • 37:28

  • 38.8K

  • 4 سال پیش

توضیحات
نورولوژی چیست و متخصصین نورولوژی دقیقا چه چیزی را بررسی و مطالعه میکنند؟ عملکرد مغز انسان چگونه است؟دکتر سعید قزوینیان،؛ متخصص مغز و اعصاب، در گفتگو با اسماعیل میرفخرایی از چیستی رشته نورولوژی میگوید و عملکرد مغز انسان را تشریح میکند...

با صدای
سعید قزوینیان
اسماعیل میرفخرایی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads