• 3 سال پیش

  • 24.4K

  • 26:16

پیش بینی های مغز!

جهان شگفت انگیز مغز
9
9
0

پیش بینی های مغز!

جهان شگفت انگیز مغز
  • 26:16

  • 24.4K

  • 3 سال پیش

توضیحات
سیاوش صفاریان پور در قسمت سیزدهم پادکست جهان شگفت انگیز مغز میزبان خانم دکتر تارا رضاپور، روانشناس شناختی است. در این گفتگو به کارکرد تصویرسازی ذهنی انسان پرداخته میشود.

با صدای
سیاوش صفاریان پور
دکتر تارا رضاپور

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads