• 3 سال پیش

  • 21.5K

  • 33:52

رو در رو با فراموشی!

جهان شگفت انگیز مغز
6
6
0

رو در رو با فراموشی!

جهان شگفت انگیز مغز
  • 33:52

  • 21.5K

  • 3 سال پیش

توضیحات
آلزایمر با ما چه میکند؟ گفتگوی جذاب سیاوش صفاریان پور با دکتر زهرا وهابی، متخصص نورولوژی در مورد یکی از جدی ترین داستان های پیش روی بشر، آلزایمر!

با صدای
سیاوش صفاریان پور
دکتر زهرا وهابی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads