• 3 سال پیش

  • 39.6K

  • 00:00

تاریخ انقضای مغز

جهان شگفت انگیز مغز
4
4
3

تاریخ انقضای مغز

جهان شگفت انگیز مغز
  • 00:00

  • 39.6K

  • 3 سال پیش

توضیحات
آیا مغز انسان، تاریخ انقضا دارد؟ خانم دکتر مریم نوروزیان، استاد بیماری های مغز و اعصاب و فلوشیپ اختلالات شناخت و حافظه، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در این قسمت به این موضوع می پردازد.

با صدای
سیاوش صفاریان پور
خانم دکتر مریم نوروزیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads