• 3 سال پیش

  • 25.4K

  • 40:58
  • 40:58

  • 25.4K

  • 3 سال پیش

توضیحات
بازی های رایانه ای با ما چه میکند؟ سیاوش صفاریان پور این بار به سراغ دکتر هادی مرادی، رئیس گروه هوش ماشین و رباتیک دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران رفته و پیرامون بازی های کامپیوتری و تاثیر آن بر مغز انسان با ایشان گفتگو کرده است.

با صدای
دکتر هادی مرادی
سیاوش صفاریان پور

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads