• 3 سال پیش

  • 96.3K

  • 42:24

اپیزود بیست و چهارم: رموز رخ نمایی

پادکست فارسی انسانک | Ensanak
10
10
3

اپیزود بیست و چهارم: رموز رخ نمایی

پادکست فارسی انسانک | Ensanak
  • 42:24

  • 96.3K

  • 3 سال پیش

توضیحات
اپیزود بیست و چهارم دنباله صحبت اپیزود قبل، پیرامون ِ«پیرامون» است. از قطار زندگی صحبت آغاز شد و مثال‌هایی از اثر پیرامون در معنا طرح شد و در مسیر صحبت به مصرع معروف «بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست» رسیدیم و در راز و رمز رخ نمایی هستی، کمی تأمل کردیم. موسیقی‌های شنیدنی به کار رفته در این اپیزود در کانال تلگرام و وب‌سایت انسانک معرفی خواهد شد: http://www.ensanak.com

shenoto-ads
shenoto-ads