• 3 سال پیش

  • 78.0K

  • 32:00

اپیزود بیست و سوم: پیرامون پیرامون

پادکست فارسی انسانک | Ensanak
17
17
2

اپیزود بیست و سوم: پیرامون پیرامون

پادکست فارسی انسانک | Ensanak
  • 32:00

  • 78.0K

  • 3 سال پیش

توضیحات
انسان‌های فکور و عمیق‌نگر، در همین دنیا زندگی کردند. در میان همین کوچه‌ها و خیابان‌ها و خانه‌ها؛ با تماشای همین کوه، درخت، پرنده و آدم‌ها. چطور می‌شود که کسی در همین صحنه به تفکر عمیق می‌رسد و اما برخی دیگر عمرشان در سطح سپری می‌شود؟ در اپیزود ششم پیرامون جهان منحصر به فرد من و در اپیزود نوزدهم درباره آشنایی‌زدایی کردن از کلمه صحبت شد. در اپیزود بیست و سوم، به مهارت دیگری برای عمیق نگریستن می‌پردازیم. برای گفتگو در مورد این اپیزود می‌توانید در سایت انسانک دیدگاه و نظرات‌تان را درج کنید: http://ensanak.com

shenoto-ads
shenoto-ads