• 3 سال پیش

  • 81.0K

  • 30:58

اپیزود نوزدهم: در اعماق کلمات

پادکست فارسی انسانک | Ensanak
14
14
0

اپیزود نوزدهم: در اعماق کلمات

پادکست فارسی انسانک | Ensanak
  • 30:58

  • 81.0K

  • 3 سال پیش

توضیحات
ما با کلمات صحبت می‌کنیم، با کلمات فکر می‌کنیم، کلمات رو در صفحات کتاب می‌خونیم و برای نامه و پیام نوشتن از کلمات استفاده می‌کنیم. پس همه ما کلمه رو می‌شناسیم اما در اپیزود نوزدهم – به عنوان آخرین اپیزود از فصل تابستان نود و نه پادکست انسانک – می‌خواهیم در مورد کلمه باهم کمی تامل کنیم برای مطالعه نکات تکمیلی و توضیحات بیشتر، سایت انسانک را ببینید: https://ensanak.com

shenoto-ads
shenoto-ads