• 4 سال پیش

  • 47.0K

  • 33:06

قسمت پانزدهم: خارج شدن از نقش ناجی در روابط (مثلث تد)

خویشتن نو
18
18
2

قسمت پانزدهم: خارج شدن از نقش ناجی در روابط (مثلث تد)

خویشتن نو
  • 33:06

  • 47.0K

  • 4 سال پیش

توضیحات
در اپیزود قبل با نقش های ناجی، قربانی و ستمگر در مثلث کارپمن آشنا شدیم و در این قسمت، به این موضوع می پردازیم که چگونه باید با قرار گرفتن در مثلث قدرت دهی پویا (مثلث تد) از نقش های مثلث کارپمن خارج شویم. صدای مهمان این اپیزود، دکتر علی بابایی زاد، روان درمانگر تحلیل رفتار متقابل هستند که در بخش اول این گفتگو توضیحات ایشان را درباره خارج شدن از نقش ناجی در روابط می شنویم.

با صدای
هانیه روزبهانی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads