• 5 سال پیش

  • 40.0K

  • 25:22

قسمت یازدهم: سرنوشت و نمایشنامه زندگی

خویشتن نو
15
15
0

قسمت یازدهم: سرنوشت و نمایشنامه زندگی

خویشتن نو
  • 25:22

  • 40.0K

  • 5 سال پیش

توضیحات
در قسمت یازدهم از پادکست خویشتن نو، به یک مفهوم اساسی در نظریه تحلیل رفتار متقابل به نام «پیش نویس» یا «نمایشنامه زندگی» پرداختیم. بر اساس این مفهوم متوجه می‌شیم که چگونه سرنوشت انسان‌ها توسط خودشون در دوران کودکی طرح‌ریزی شده و در بزرگسالی به صورت ناخودآگاه مثل یک نمایش به اجرا در میاد.

shenoto-ads
shenoto-ads