• 5 سال پیش

  • 52.0K

  • 19:10

قسمت ششم: چگونه کودک آسیب‌دیده درونمان را شفا دهیم؟

خویشتن نو
55
55
4

قسمت ششم: چگونه کودک آسیب‌دیده درونمان را شفا دهیم؟

خویشتن نو
  • 19:10

  • 52.0K

  • 5 سال پیش

توضیحات
در این اپیزود درباره بخش از وجودمان صحبت می‌کنیم که سال‌هاست از آن غافل بوده‌ایم و این غفلت منجر به آسیب‌هایی شده است. افسردگی، اضطراب، احساس پوچی، تنهایی و حس ملال و بی هدفی در زندگی می‌تواند از نشانه‌های ناخوش بودن کودک درون باشد. در این قسمت از پادکست خویستن نو، چند تمرین برای ارتباط برقرار کردن با کودک درون و شفای آن ارائه شده است.

shenoto-ads
shenoto-ads