• 5 سال پیش

  • 46.6K

  • 14:37

قسمت پنجم: آشنایی با انواع کودک درون

خویشتن نو
36
36
1

قسمت پنجم: آشنایی با انواع کودک درون

خویشتن نو
  • 14:37

  • 46.6K

  • 5 سال پیش

توضیحات
در اپیزود پنجم از پادکست خویشتن نو، درباره انواع کودک درون صحبت می‌کنیم. کودک درون ما در واکنش به محیط و اطرافیان معمولا سه الگوی رفتاری رو درپیش می‌گیره: الگوی اطاعت و سازگاری با دیگران، الگوی انزوا و اجتناب از دیگران و الگوی طغیان و پرخاشگری.

shenoto-ads
shenoto-ads