• 5 سال پیش

  • 54.7K

  • 14:47

قسمت چهارم: کودک درونتان را بشناسید

خویشتن نو
40
40
3

قسمت چهارم: کودک درونتان را بشناسید

خویشتن نو
  • 14:47

  • 54.7K

  • 5 سال پیش

توضیحات
در اپیزود چهارم از پادکست خویشتن نو درباره یک موضوعی صحبت می‌کنیم که تقریبا در جامعه ما کمی مفهوم بازاری و سطحی پیدا کرده، اما این باعث نمی شه که از پرداختن بهش و جدی گرفتنش غافل بشیم. کودک درون مفهومیه که شناخت و اهمیت دادن بهش نقش اساسی در سلامت روان ما و بهبود کیفیت زندگی و روابطمون داره.

shenoto-ads
shenoto-ads