• 5 سال پیش

  • 41.2K

  • 20:41

قسمت نهم: چرا به توجه و نوازش احتیاج داریم؟

خویشتن نو
34
34
4

قسمت نهم: چرا به توجه و نوازش احتیاج داریم؟

خویشتن نو
  • 20:41

  • 41.2K

  • 5 سال پیش

توضیحات
اریک برن یک جمله معروف داره که می گه: «اگر نوازش نشی مخت می‌پکه!» البته معنی نوازش از دید اریک برن خیلی گسترده‌تر از چیزیه که ما فکر می‌کنیم! کلمه نوازش در زبان فارسی بار معنایی مثبت داره و بیشتر هم لمس کردن رو به ذهنمون متبادر می‌کنه. اما منظور اریک برن از این کلمه هر نوع مورد توجه قرار گرفتن، به حساب آمدن و دیده شدنه، حتی اگر به صورت منفی باشه و همینطور معتقده هر نوازشی، حتی منفی، از نگرفتن نوازش بهتره. در این اپیزود با این مفهوم بیشتر آشنا می‌شیم.

shenoto-ads
shenoto-ads