• 5 سال پیش

  • 48.1K

  • 30:49

قسمت دهم: من خوبم، تو خوبی (وضعیت آخر)

خویشتن نو
21
21
3

قسمت دهم: من خوبم، تو خوبی (وضعیت آخر)

خویشتن نو
  • 30:49

  • 48.1K

  • 5 سال پیش

توضیحات
در اپیزود دهم از پادکست خویشتن نو، درباره چهار وضعیت اساسی زندگی صحبت می‌کنیم: وضعیت من خوب نیستم، تو خوبی من خوب نیستم، تو خوب نیستی من خوبم، تو خوب نیستی و وضعیت آخر: من خوبم، تو خوبی

shenoto-ads
shenoto-ads