• 4 سال پیش

  • 52.7K

  • 25:47

قسمت سیزدهم: بازی ها در روابط انسانی

خویشتن نو
47
47
1

قسمت سیزدهم: بازی ها در روابط انسانی

خویشتن نو
  • 25:47

  • 52.7K

  • 4 سال پیش

توضیحات
در این اپیزود با مفهوم بازی های روانی در روابط انسانی آشنا می شیم که پازل خودشناسی ما با تحلیل رفتار متقابل رو کامل می کنه. در این قسمت به این موضوعات می پردازیم: مفهوم بازی روانی، معرفی چند بازی متداول ( یک اردنگی به من بزن، اگه به خاطر تو نبود، ببین مجبورم کردی چی کار کنم و بازی وحشتناک نیست؟) همینطور درباره اینکه چرا آدم‌ ها بازی می کنند و چگونه باید از بازی خارج شد نیز صحبت می کنیم.

shenoto-ads
shenoto-ads