• 4 سال پیش

  • 49.0K

  • 21:48

قسمت دوازدهم: بعد از سلام چه می‌گویید؟

خویشتن نو
39
39
2

قسمت دوازدهم: بعد از سلام چه می‌گویید؟

خویشتن نو
  • 21:48

  • 49.0K

  • 4 سال پیش

توضیحات
تا به حال به این فکر کردید که بعد از سلام چه می‌گویید یا چه می‌کنید؟ و در ارتباطاتتون، فاصله بین سلام تا خداحافظی چطور پر می‌شه؟ همین سوال ساده بعد از سلام چه می‌گویید می‌تونه به ما تحلیل جالبی از شخصیتمون بده که معمولا زمان زندگی‌مون رو چه جوری می‌گذرونیم. در این قسمت با شش حالت ساخت دادن به زمان، در نظریه تحلیل رفتار متقابل آشنا می‌شیم.

shenoto-ads
shenoto-ads