• 4 سال پیش

  • 45.3K

  • 33:58

قسمت چهاردهم: مثلث کارپمن (ناجی، قربانی، ستمگر)

خویشتن نو
25
25
5

قسمت چهاردهم: مثلث کارپمن (ناجی، قربانی، ستمگر)

خویشتن نو
  • 33:58

  • 45.3K

  • 4 سال پیش

توضیحات
مثلث نمایشی که بیشتر به اسم مثلث کارپمن می‌شناسیمش، یکی از اون مثلث‌های معروف در دنیای روانشناسیه که روانپزشکی به نام استیون کارپمن برای اولین بار مطرحش می‌کنه. کارپمن می‌گه که آدم‌ها گهگداری در دام یک الگوی رفتاری تکرارشونده و قابل پیش‌بینی می‌افتند که این الگو شامل سه نقش ناجی، قربانی و ستمگر می شه. در این قسمت از مجموعه خودشناسی با TA ، درباره این صحبت می‌کنیم که ما چطور در روابطمون ناجی، قربانی و ستمگر می‌شیم.

با صدای
هانیه روزبهانی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads