• 1 ماه پیش

  • 157

  • 01:15:54

سفرنامه حاجی‌مهندس سفرنامه فرش به قلم علی‌حصوری قسمت اول ۱

هنر و زندگی شهرزاد
1
توضیحات

سفرنامه‌ی حاجی‌مهندس

(سفرنامه‌ی فرش) 

به قلمِ علی حصوری

نشر چشمه ۱۳۹۴

قسمت اول ۱

بخش نخست: شرق ایران

خراسان 

هرات

خراسان امروز

طوس

دیگ‌سنگی

نیشابور

سبزوار

قالی‌های هراتی دارای نقش‌هایی از آیین مهر است به طوری که نقش خاصی از این آیین در فرش ما نام هراتی به خود گرفته است و امروزه بیشتر با نام ماهی‌در‌هم و نوع اصیل‌تر آن با نام افشان معروف است. 

هراتی پر‌کاربرد‌ترین نقشه و نقش در قالی ایران است. کمتر قوم ایرانی است که آن را نبافته باشد و کمتر شهری است که آن را نداشته باشد. این کتاب سفرنامه‌ای متعارف نیست. در آن از سنت‌های بافندگی در ایران، بخش مهمی از هنر‌های ایران، رسم‌ها، آداب و رسوم و گاه ریشه‌ی تاریخی برخی از پدیده‌ها و حوادث سخن رفته است. همچنین از اتفاقاتی که در حین گرد‌آوری اطلاعات اساسی در مورد فرش ایران برای نویسنده رخ داده یا به گوشش خورده که از بار فرهنگی یا تاریخی خالی نیست. 

در این سفرنامه نویسنده به برخی از هنر‌های کاربردی، ابزار‌ها و فنون و گاه ریشه‌ی تاریخی آن‌ها یا نسبت آن‌ها با شهر‌ها و مناطق کشور پرداخته است. 

در یوتیوب بشنوید

https://youtu.be/5xGR9N5eevY

اجرا و تنظیم شنیداری

شهرزاد‌فتوحی

هنر‌و‌زندگی شهرزاد

Shahrzad Art&Life

@ShahrzadArtandLife

با صدای
شهرزادفتوحی
هنرو‌زندگی‌شهرزاد
شهرزادقصه‌گو

رده سنی
محتوای تمیز