• 1 ماه پیش

  • 112

  • 12:39

هزار و یک شب ۷۰۷ هفتصد و هفتم قصه‌گو شهرزاد‌فتوحی هنر‌و‌زندگی‌شهرزاد

هنر و زندگی شهرزاد
1
1
0

هزار و یک شب ۷۰۷ هفتصد و هفتم قصه‌گو شهرزاد‌فتوحی هنر‌و‌زندگی‌شهرزاد

هنر و زندگی شهرزاد
  • 12:39

  • 112

  • 1 ماه پیش

توضیحات

همراه‌شو

بنیوش

بنوش

بنوشان

شب هفتصد و هفتم  ۷۰۷

حکایت احمد دنف و حسن شومان با دلیله‌ی محتاله و دخترش


هر که بی‌مشورت کند تدبیر

غالبش بر غرض نیاید تـیـر

بیخ بی‌مشورت که بنـشـــانی

برنیارد بجز پشـــیــمانی

#سعدی
ــ این کارها از بهر چه کردی؟

ــ من از این حیلت‌ها قصد طمع نداشتم ولیکن چون حیلت‌های احمد دنف و حسن شومان را شنیدم خواستم که هنر خویش آشکار کنم و حیلت‌گری خود ظاهر سازم. تصویر را تصور کن!

بین‌خط‌های هر خبر و هر داستان را ببین و تصور کن و بشنو

 به روال‌های ناروایی که هنوز از پسِ قرن‌ها برقرار مانده بیندیش

هزار و یک شب

ترجمه‌ی عبداللطیف تسوجی تبریزی

قصّه‌گو #شهرزادفتوحی

 تنظیم #مجتبی_میر‌سمیعی 

باشد که قصّه، چترِ باران غصّه‌ها شود

باشد که قصّه، صدفِ آرامشی باشد

 در دریا‌های توفانی این جهان

هنر و زندگی شهرزاد

در یوتیوب بشنوید

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPpgSsdZeHm0DKO5jWxbXXmC-FelHleB0

#هزارویکشب #هزار_و_یک_شب

Shahrzad Art&Life 

@ShahrzadArtandLife 

مشتاق پیشنهاد و نقد و نظر شما هستم:

@ShahrzadFotouhi

🕯️


با صدای
شهرزادفتوحی
هنرو‌زندگی‌شهرزاد
شهرزادقصه‌گو

رده سنی
محتوای تمیز