• 2 ماه پیش

  • 127

  • 07:35

هزار و یک شب ۷۰۱ هفتصد و یکم قصه‌گو شهرزاد‌فتوحی هنر‌و‌زندگی‌شهرزاد

هنر و زندگی شهرزاد
0
0
0

هزار و یک شب ۷۰۱ هفتصد و یکم قصه‌گو شهرزاد‌فتوحی هنر‌و‌زندگی‌شهرزاد

هنر و زندگی شهرزاد
  • 07:35

  • 127

  • 2 ماه پیش

توضیحات

همراه‌شو

بنیوش

بنوش

بنوشان


شب هفتصد و یکم ۷۰۱

حکایت احمد دنف و حسن شومان با دلیله‌ی محتاله و دخترش


بازرگان‌زاده جامه بر‌کند و بدره‌ی هزار دینار در میان جامه بگذاشت. 

ـ دخترک را بیاور تا مرا عریان ببیند. 

ـ جامه‌های خود را به من بسپار تا از بهر تو نگاه دارم. 

بازرگان‌زاده جامه‌های خویش با بدره‌ی زر به عجوز داد. 

عجوز آنها را گرفته بر روی جامه‌‌ها و زرینه‌های دخترک گذاشته از خانه به‌در‌آمد و در بر ایشان ببست و از پی کار خویشتن شد. 


تصویر را تصور کن!

بین‌خط‌های هر خبر و هر داستان را ببین و تصور کن و بشنو...

 به روال‌های ناروایی که هنوز از پسِ قرن‌ها برقرار مانده بیندیش...

هزار و یک شب

ترجمه‌ی عبداللطیف تسوجی تبریزی

قصّه‌گو #شهرزادفتوحی

 تنظیم #مجتبی_میر‌سمیعی 

باشد که قصّه، چترِ باران غصّه‌ها شود

باشد که قصّه، صدفِ آرامشی باشد

 در دریا‌های توفانی این جهان

هنر و زندگی شهرزاد

در یوتیوب از ابتدای داستان بشنوید:


https://www.youtube.com/playlist?list=PLPpgSsdZeHm0DKO5jWxbXXmC-FelHleB0

#هزارویکشب #هزار_و_یک_شب

Shahrzad Art&Life 

@ShahrzadArtandLife 

مشتاق پیشنهاد و نقد و نظر شما هستم:

@ShahrzadFotouhi

🕯️


با صدای
شهرزادفتوحی
هنرو‌زندگی‌شهرزاد
شهرزادقصه‌گو

رده سنی
محتوای تمیز