• 3 ماه پیش

  • 170

  • 07:09

هزار و یک شب ۶۹۸ ششصد و نود و هشتم قصه‌گو شهرزاد‌فتوحی هنر‌و‌زندگی‌شهرزاد

هنر و زندگی شهرزاد
0
0
0

هزار و یک شب ۶۹۸ ششصد و نود و هشتم قصه‌گو شهرزاد‌فتوحی هنر‌و‌زندگی‌شهرزاد

هنر و زندگی شهرزاد
  • 07:09

  • 170

  • 3 ماه پیش

توضیحات

همراه‌شو

بنیوش

بنوش

بنوشان

شب ششصد و نود و هشتم ۶۹۸


حکایت وزیر ابی‌عامر

حکایت احمد دنف و حسن شومان با دلیله‌ی محتاله و دخترش


و در این شب‌ها داستان‌های خداوندان مکر و حیلت و خدیعت را می‌خوانیم که با کید و مکر افعی از سوراخ به در می‌آورند و ابلیس را مکر می‌آموزند و می‌بینیم که از دیرباز چنین افرادی خواهان صدارت جهان بوده‌اند و به آن رسیده‌اند. 


در این شب می‌بینیم نوه دلیله احمد‌لقیط نام دارد و در شب ۷۱۰ دوباره او را باز خواهیم دید. 


تصویر را تصور کن!

بین‌خط‌های هر خبر و هر داستان را ببین و تصور کن و بشنو...

 به روال‌های ناروایی که هنوز از پسِ قرن‌ها برقرار مانده بیندیش...

هزار و یک شب

ترجمه‌ی عبداللطیف تسوجی تبریزی

قصّه‌گو #شهرزادفتوحی

 تنظیم #مجتبی_میر‌سمیعی 

باشد که قصّه، چترِ باران غصّه‌ها شود

باشد که قصّه، صدفِ آرامشی باشد

 در دریا‌های توفانی این جهان

هنر و زندگی شهرزاد

در یوتیوب از ابتدای داستان بشنوید

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPpgSsdZeHm0DKO5jWxbXXmC-FelHleB0

#هزارویکشب #هزار_و_یک_شب

Shahrzad Art&Life 

@ShahrzadArtandLife 

مشتاق پیشنهاد و نقد و نظر شما هستم:

@ShahrzadFotouhi

🕯️


با صدای
شهرزادفتوحی
هنرو‌زندگی‌شهرزاد
شهرزادقصه‌گو

رده سنی
محتوای تمیز