هنر و زندگی شهرزاد

هنر و زندگی شهرزاد
211
میانگین پخش
197.7K
تعداد پخش
155
دنبال کننده

هنر و زندگی شهرزاد

هنر و زندگی شهرزاد
211
میانگین پخش
197.7K
تعداد پخش
155
دنبال کننده

همراه‌شوبنیوشبنوشبنوشانشب هفتصد و نهم ۷۰۹حکایت احمد دنف و حسن شومان با دلیله‌ی محتاله و دخترشحکایت دلیله محتاله و علی زیبقتو از بهر چه مرا حقیر شمردی؟مگر از من کریم‌تر و شجاع‌تر دیده‌ای؟&nbs...

همراه‌شو

بنیوش

بنوش

بنوشان

07:14
 • 35

 • 1 روز پیش
07:14
داستان کوتاه «قفسهٔ بایگانی»https://t.me/ShahrzadArtandLife/1517از ویکتور ژیودیس نویسنده‌ٔ معاصر برزیلی Victor Giudice 1934 – 1997http://victorgiudice.com/ingles/home.htmlبرگردان رامین ...

داستان کوتاه

 «قفسهٔ بایگانی»

...

11:58
 • 49

 • 6 روز پیش
11:58
سفرنامه‌ی حاجی‌مهندس(سفرنامه‌ی فرش) به قلمِ علی حصورینشر چشمه ۱۳۹۴قسمت اول ۱بخش نخست: شرق ایرانخراسان هراتخراسان امروزطوسدیگ‌سنگینیشابورسبزوارقالی‌های هراتی دارای نقش‌هایی از آیین مهر است به...

سفرنامه‌ی حاجی‌مهندس

(سفرنامه‌ی فرش) ...

01:15:54
 • 117

 • 1 هفته پیش
01:15:54
همراه‌شوبنیوشبنوشبنوشانشب هفتصد و هشتم ۷۰۸حکایت احمد دنف و حسن شومان با دلیله‌ی محتاله و دخترشحکایت دلیله محتاله و علی زیبقکاروانسرایی سه در ساخته بود و چهل تن غلامان و چهل تن سگ ِ شیر‌گیر به پاس...

همراه‌شو

بنیوش

08:01
 • 62

 • 1 هفته پیش
08:01
همراه‌شوبنیوشبنوشبنوشانشب هفتصد و هفتم  ۷۰۷حکایت احمد دنف و حسن شومان با دلیله‌ی محتاله و دخترشهر که بی‌مشورت کند تدبیرغالبش بر غرض نیاید تـیـربیخ بی‌مشورت که بنـشـــانیبرنیارد بجز پشــ...

همراه‌شو

بنیوش

بنوش

بنوشان

12:39
 • 80

 • 2 هفته پیش
12:39
سفرنامه‌ی حاجی‌مهندس(سفرنامه‌ی فرش) به قلمِ علی حصورینشر چشمه ۱۳۹۴هوای کوی تو از سر نمی‌رود ما را به یار گرامی،  احمد منصوریاین کتاب سفرنامه‌ای متعارف نیست. در آن از سنت‌های بافندگی در ...سفرنامه‌ی حاجی‌مهندس(سفرن...

01:36:46
 • 380

 • 3 هفته پیش
01:36:46
همراه‌شوبنیوشبنوشبنوشانشب هفتصد و ششم ۷۰۶حکایت احمد دنف و حسن شومان با دلیله‌ی محتاله و دخترش... گفت: یا دلیله! بدوی او را جواب داد و گفت: به خدا سوگند من بلیله نخواهم خورد. آیا زلوبیا و عسل آورد...

همراه‌شو

بنیوش

07:28
 • 98

 • 3 هفته پیش
07:28
همراه‌شوبنیوشبنوشبنوشانشب هفتصد و پنجم ۷۰۵حکایت احمد دنف و حسن شومان با دلیله‌ی محتاله و دخترشحیلتی به کار برده هزار دینار از زن والی بگرفتم و هیزم‌فروش و یهودی و صباغ و بازرگان‌زاده و دلاک را به وی ب...

همراه‌شو


بنیوش

09:27
 • 117

 • 1 ماه پیش
09:27
همراه‌شوبنیوشبنوشبنوشانشب هفتصد و چهارم ۷۰۴حکایت احمد دنف و حسن شومان با دلیله‌ی محتاله و دخترشاو را گرفته به سردابه‌ی تاریک برد و مشتی بر وی زده او را بینداخت. آن‌گاه دست‌و‌پای او را ببستند. دو ...

همراه‌شو

بنیوش

14:15
 • 139

 • 1 ماه پیش
14:15
همراه‌شوبنیوشبنوشبنوشانشب هفتصد و سوم ۷۰۳حکایت احمد دنف و حسن شومان با دلیله‌ی محتاله و دخترشـ کجاست مادرت که مرا آورد تا تو را به من تزویج کند؟ ـ مادر من مرده است. تو مگر پسر عجوز و نقیب شی...

همراه‌شو

بنیوش

07:42
 • 137

 • 1 ماه پیش
07:42
همراه‌شوبنیوشبنوشبنوشانشب هفتصد و دوم ۷۰۲حکایت احمد دنف و حسن شومان با دلیله‌ی محتاله و دخترشبازگو که چه حیلت کرده‌ای؟ به چهار تن چهار حیلت کرده‌ام، زنِ امیر‌حسن و بازرگان‌زاده و صبّاغ و هیز...

همراه‌شو

بنیوش

07:00
 • 129

 • 1 ماه پیش
07:00
همراه‌شوبنیوشبنوشبنوشانشب هفتصد و یکم ۷۰۱حکایت احمد دنف و حسن شومان با دلیله‌ی محتاله و دخترشبازرگان‌زاده جامه بر‌کند و بدره‌ی هزار دینار در میان جامه بگذاشت. ـ دخترک را بیاور تا مرا عریان ب...

همراه‌شو

بنیوش

بنوش

بنوشان

07:35
 • 116

 • 1 ماه پیش
07:35
همراه‌شوبنیوشبنوشبنوشانشب هفتصدم ۷۰۰حکایت احمد دنف و حسن شومان با دلیله‌ی محتاله و دخترشعجوز به زن گفت: چون شیخ ابوالحملات را زیارت کنی انشالله آبستن شوی و از برکت این شیخ شوهرت بر تو م...

همراه‌شو

بنیوش

بنوش

بنوشان

09:39
 • 125

 • 1 ماه پیش
09:39
همراه‌شوبنیوشبنوشبنوشانشب ششصد و نود و نهم  ۶۹۹حکایت احمد دنف و حسن شومان با دلیله‌ی محتاله و دخترشدر حال دلیله برخاسته نقابی بر رخ بیاویخت و جامه‌ی فقرا و صوفیان در‌پوشید و جبّه‌ی پشمی...

همراه‌شو

بنیوش

05:29
 • 135

 • 1 ماه پیش
05:29
همراه‌شوبنیوشبنوشبنوشانشب ششصد و نود و هشتم ۶۹۸حکایت وزیر ابی‌عامرحکایت احمد دنف و حسن شومان با دلیله‌ی محتاله و دخترشو در این شب‌ها داستان‌های خداوندان مکر و حیلت و خدیعت را می‌خوانیم که با کید ...

همراه‌شو

بنیوش

07:09
 • 157

 • 2 ماه پیش
07:09
شب ششصد و نود و هفتم ۶۹۷حکایت ابراهیم موصلی و غلامحکایت وزیر ابی‌عامرمرا در دل زخمی پدید آمد که به شدنی نبود. از غایت اندوه بیمار شدم و حکایت خود با یکی از خویشاوندان باز‌گفتم. او گفت: برتو ...


شب ششصد و نود و هفتم&nb...

09:53
 • 100

 • 2 ماه پیش
09:53
همراه‌شوبنیوشبنوشبنوشانشب ششصد و نود و ششم ۶۹۶حکایت اسحاق موصلی با شیطانحکایت ابراهیم موصلی و غلاممیان من و تو رازی بود. ساعتی آن را نهفتن نتوانستی و به این مرد باز‌گفتی. زنخدانش گ...

همراه‌شو

بنیوش

بنوش

08:56
 • 75

 • 2 ماه پیش
08:56
همراه‌شوبنیوشبنوشبنوشانشب ششصد و نود و پنجم ۶۹۵حکایت ضمرة بن مغیره حکایت اسحاق موصلی با شیطاندر آغاز رقعه ترک دعا کردم که اگر مرا دعا به اجابت می‌رسید تو از من جدا نمی‌شدی و اکنون مرا ا...

همراه‌شو

بنیوش

09:16
 • 76

 • 2 ماه پیش
09:16
همراه‌شوبنیوشبنوشبنوشانشب ششصد و نود و چهارم ۶۹۴حکایت ضمرة بن مغیره ـ‌ من به کسی عشق دارم که انصاف نمی‌کند و کسی را می‌خواهم که او مرا نمی‌خواهد. ـــ آیا در روی زمین کسی هست که تو او را...

همراه‌شو

بنیوش

04:16
 • 57

 • 2 ماه پیش
04:16
همراه‌شوبنیوشبنوشبنوشانشب ششصد و نود و سوم ۶۹۳حکایت اعرابی و مروان حَکَمحکایت ضمرة بن مغیره این چه بی‌رسمی و ستمکاری‌ستوین چه فرعونی و چه جبّاری‌ستسناییمرا از دنیی و عقبی همینم بود و دیگر نهکه پی...

همراه‌شو

بنیوش

10:55
 • 73

 • 2 ماه پیش
10:55
همراه‌شوبنیوشبنوشبنوشانشب ششصد و نود و دوم  ۶۹۲حکایت اعرابی و مروان حَکَمـ به شکایت آمده‌ام و پناه به تو آورده‌ام.خدا‌ترس را بر رعیت گمارکه معمار ملک است پرهیزکارریاست به دست کسانی خطاستکه ا...

همراه‌شو

بنیوش

05:52
 • 85

 • 3 ماه پیش
05:52
همراه‌شوبنیوشبنوشبنوشانشب ششصد و نود و یکم  ۶۹۱حکایت عاشق محروم حکایت اعرابی و مروان حَکَمروی به سوی نسیمی که از جانب آن دختر می‌وزید کرده و این دو بیت برخواند:ای باد بهاری خبر از یار چ...

همراه‌شو

بنیوش

بنوش

بنوشان

07:36
 • 93

 • 3 ماه پیش
07:36
همراه‌شوبنیوشبنوشبنوشانشب ششصد و نودم  ۶۹۰ حکایت عاشق محروم در هر شب چون نیمی از شب بگذرد پوشیده از میان قبیله به در شود و نزدیک من آید و با یکدیگر از حدیث گفتن تمتع بر‌می‌گیریم و ...

همراه‌شو

بنیوش

بنوش

بنوشان

06:00
 • 107

 • 3 ماه پیش
06:00
همراه‌شوبنیوشبنوشبنوشانشب ششصد و هشتاد و نهم  ۶۸۹حکایت عاشق محروم آتشی بیفروخت و به خیمه اندر آمد و سیخ‌های نظیف و نمکی سفید برداشته از آن گوشت پاره پاره می‌برید و در آتش پخته به م...

همراه‌شو

بنیوش

06:15
 • 150

 • 3 ماه پیش
06:15
همراه‌شوبنیوشبنوشبنوشانشب ششصد و هشتاد و هشتم ۶۸۸حکایت منادمت شیطان با ابراهیم موصلیحکایت عاشق محروم آب حیات من است خاک سر کوی دوستگر دو جهان خرمی‌ست ما و غم روی دوستولوله در شهر ن...

همراه‌شو

بنیوش

بنوش

بنوشان

06:53
 • 119

 • 3 ماه پیش
06:53
همراه‌شوبنیوشبنوشبنوشانشب ششصد و هشتاد و هفتم ۶۸۷حکایت شعر سه دخترحکایت منادمت شیطان با ابراهیم موصلیدختر بزرگ گفته بود ای کاش به بیداری بازآیدم از در،این تمنا و آرزوست.گاه دست دهد و گاه دست...

همراه‌شو

بنیوش

12:08
 • 136

 • 3 ماه پیش
12:08
همراه‌شوبنیوشبنوشبنوشانشب ششصد و هشتاد و ششم ۶۸۶حکایت هارو‌ن‌الرشید و دخترکحکایت شعر سه دخترو نقل دو بیت عنصری از زبان دخترک صنعت جناسفغان از آن دو سیه زلف و غمزگان که همیبدین زرِه ببُر...

همراه‌شو

بنیوش

بنوش

بنوشان

07:11
 • 136

 • 3 ماه پیش
07:11
همراه‌شوبنیوشبنوشبنوشانشب ششصد و هشتاد و پنجم ۶۸۵حکایت یونس کاتبحکایت هارو‌ن‌الرشید و دخترکاین شب به لطف میرزا سروش مزیّن شده است به غزلی از سعدی که تصویرش دل می‌برد: مویت رها مکن که چن...

همراه‌شو

بنیوش

بنوش

بنوشان

06:05
 • 128

 • 3 ماه پیش
06:05
همراه‌شوبنیوشبنوشبنوشانشب ششصد و هشتاد و چهارم ۶۸۴ حکایت خزیمهحکایت یونس کاتبمن آنم که مال را سپر آبرو کنم. هرٰچه خواهی بکن. خزیمه امر کرد که قید آهنین بر او بگذارند. 🕯️🕯️🕯️چون ...

همراه‌شو

بنیوش

بنوش

بنوشان

17:07
 • 134

 • 3 ماه پیش
17:07
همراه‌شوبنیوشبنوشبنوشانشب ششصد و هشتاد و سوم ۶۸۳ حکایت خزیمههمیان زر به او داد و گفت این زر‌ها به خویشتن صرف کن. چون همیان بگرفت او را سنگین دید. همیان از دست بنهاد و لگام اسب بگرفتـ فد...

همراه‌شو

بنیوش

بنوش

بنوشان

09:00
 • 121

 • 3 ماه پیش
09:00
همراه‌شوبنیوشبنوشبنوشانشب ششصد و هشتاد و دوم ۶۸۲ حکایت هند دختر نعمان هند دیناری بر زمین انداخت و به حجّاج گفت: ای شتربان، از من درمی افتاد او را پدید آورده به من ده. حجّاج به...

همراه‌شو

بنیوش

بنوش

بنوشان

05:11
 • 101

 • 3 ماه پیش
05:11
همراه‌شوبنیوشبنوشبنوشانشب ششصد و هشتاد و یکم ۶۸۱ حکایت عبدالله‌ بن‌ معمر‌ قیسیبدانید که او به مصیبت عشق گرفتار آمده ...🕯️خادمان فرود آمدند و طعام‌ها بگستردند. ما گفتیم طعام تو نخواهیم ...

همراه‌شو

بنیوش

بنوش

بنوشان

14:05
 • 119

 • 3 ماه پیش
14:05
همراه‌شوبنیوشبنوشبنوشانشب ششصد و هشتادم ۶۸۰ پایان حکایت عجیب و غریب حکایت عبدالله‌ بن‌ معمر‌ قیسی ملک‌شاپور اسلام قبول نکرد. او را در خارج شهر بر دار کردند و شهر را زیور بستند و مر...

همراه‌شو

بنیوش

بنوش

بنوشان

08:02
 • 96

 • 3 ماه پیش
08:02
همراه‌شوبنیوشبنوشبنوشانشب ششصد و هشتادم ۶۸۰ پایان حکایت عجیب و غریب حکایت عبدالله‌ بن‌ معمر‌ قیسی ملک‌شاپور اسلام قبول نکرد. او را در خارج شهر بر دار کردند و شهر را زیور بستند و مر...

همراه‌شو

بنیوش

بنوش

بنوشان

06:03
 • 114

 • 3 ماه پیش
06:03
همراه‌شوبنیوشبنوشبنوشانشب ششصد و هفتاد و هشتم ۶۷۸ حکایت عجیب و غریبایشان را گمان این بود که فخر‌تاج از طایفه‌ی پریان است. از حالت او بپرسیدند. فخر‌تاج به ایشان گفت:من دختر پادشاه عجمم و حکای...

همراه‌شو

بنیوش

بنوش

بنوشان

06:38
 • 101

 • 3 ماه پیش
06:38
همراه‌شوبنیوشبنوشبنوشانشب ششصد و هفتاد و هفتم ۶۷۷ حکایت عجیب و غریبچون پدر من مرا در زندان کرد و تو را به وادی آتش بفرستاد من دو سال در زندان بماندم. پس از آن مرا رها کرد. من سالی در نزد او ...

همراه‌شو

بنیوش

بنوش

بنوشان

05:54
 • 125

 • 4 ماه پیش
05:54
همراه‌شوبنیوشبنوشبنوشانشب ششصد و هفتاد و ششم ۶۷۶ حکایت عجیب و غریبتو با من در‌آمیز تا تو را بگذارم که هر‌چه خواهی بکنی وگرنه به دین خودم سوگند که به عذاب‌های سخت تو را بیازارم. پس از آن ملکه...

همراه‌شو

بنیوش

بنوش

بنوشان

05:44
 • 100

 • 4 ماه پیش
05:44
همراه‌شوبنیوشبنوشبنوشانشب ششصد و هفتاد و پنجم ۶۷۵ حکایت عجیب و غریبچندان بر هوا بپرید که آواز تسبیح فرشتگان به گوش بیامد، آنگاه شهابی از آتش به سوی عفریت آمد. عفریت از او به سوی زمین بگریخت ...

همراه‌شو

بنیوش

بنوش

بنوشان

06:05
 • 171

 • 4 ماه پیش
06:05
همراه‌شوبنیوشبنوشبنوشانشب ششصد و هفتاد و چهارم ۶۷۴ حکایت عجیب و غریب تا سه روز یکدیگر را همی‌کشتند تا اینکه از ایشان جز دو مرد کسی زنده نماند. یکی از آن دو دیگری را بکشت. آنگاه کود...

همراه‌شو

بنیوش

بنوش

بنوشان

06:26
 • 141

 • 4 ماه پیش
06:26
همراه شویدبنیوشیدبنوشید بنوشانیدشب ششصد و هفتاد و سوم ۶۷۳ادامه حکایت عجیب و غریبآن شهر را یکی از سرهنگان دلیر بنا کرده به هر دروازه آن شخصی از مس به حکمت بر‌گماشته بود. اگر بیگانه می‌خواست که به ...

همراه شوید

بنیوشید

بنوشید 

...
06:36
 • 119

 • 4 ماه پیش
06:36
همراه شویدبنیوشیدبنوشید بنوشانیدشب ششصد و هفتاد و دوم ۶۷۲ادامه حکایت عجیب و غریبتا پنج روز بر روی تخته‌ها افتاده آب او را همی‌برد. پس از آن به بحر مالح برسید و از اثر بادها بنگ از مشام او بپ...

همراه شوید

بنیوشید

بنوشید 

...
05:42
 • 121

 • 4 ماه پیش
05:42
همراه شویدبنیوشیدبنوشید بنوشانیدشب ششصد و هفتاد و یکم ۶۷۱ادامه حکایت عجیب و غریباو تیغی طلسم‌گشته دارد و دو تن از عفریتان کوه قاف با اوست... پس از آن سیران عزایم بخواند و عفریتی را که ز...

همراه شوید

بنیوشید

بنوشید 

...
06:35
 • 100

 • 4 ماه پیش
06:35
 • 95

 • 4 ماه پیش
بی‌پرخاش... راستی رادارو چیستاندوهِ بی‌پایانِ زمین را؟جز بارانِ جادوییکه فرو باردسر به سربر آفریدگانِ خاکتا زمین دیگر بارپاکیزه و ناب برخیزدبی‌بند و دامو دروازه‌های سنگیو زنجیر و قفلبی‌دروغ‌های شاخ‌دا...

بی‌پرخاش...


...

06:33
 • 95

 • 4 ماه پیش
06:33
➰➿➰➿➰➿➰➿➰🎧 https://t.me/ShahrzadArtandLife/1763 🎧غمِ زمانه که هیچش کران نمی‌بینمشمس‌الدّین محمّد حافظ شیرازی#حافظ#شهرزادفتوحی🎤 📷 🎞هنر و زندگی شهرزاد#مجتبی_میر‌سمیعی 🖥Shahrzad Art&Life@S...


➰➿➰➿➰➿➰➿➰

🎧

می‌خوام بگم آدما به‌صرف آدم بودن، تو لایه‌های پنهان وجودیشون می‌تونن زیست مشترکی داشته باشن، فکر مشترک، حس مشترک حتی رنج مشترک. می‌دونی، انگار فقط صورت عوض می‌شه. آدما تقریبا همونن. اما هر کی بی‌بروبر...

می‌خوام بگم آدما به‌صرف آدم بودن، تو لایه‌های پ...

06:34
 • 87

 • 4 ماه پیش
06:34
چرخ ِ ستاره پنچرهکمک کنین هلش بدیم، چرخ ستاره پنچرهرو آسمون شهری که ستاره برق خنجره؛گلدون سرد و خالی رو بذار کنار پنجرهبلکه با دیدنش یه شب، وا بشه چن‌تا حنجرهبه ما که خسته‌ایم بگه خونه‌ی باهار کدوم‌ور...

چرخ ِ ستاره پنچره


کمک کنین هلش...

07:41
 • 101

 • 4 ماه پیش
07:41
نقدی بر کتاب می‌خواهیم چه کسی باشیم؟ نوشته #مارگارت_ویتلی ترجمه‌ی گروه مترجمان دیلماج. زیر نظر سهراب مهدوی تهران: نشر نظرجهان بیش از هر زمان درگیر آشوب و هرج‌ومرج است. جهانی است «...

نقدی بر ...

11:45
 • 106

 • 4 ماه پیش
11:45
تعجّبشعرگونه‌ای از #نادر‌ابراهیمیاز کتابدر حدّ توانستنصفحه‌ی ۵۷چاپ اول ۱۳۵۷انتشارات پیشگام چرا نوشته‌های نادر ابراهیمی را دوست دارم و می‌خوانم:نادر ابراهیمی دوست دیرین پدرم بود و سایه‌ای از او و ...

تعجّب

شعرگونه‌ای از #نادر‌ابراهیمی

...

04:25
 • 114

 • 4 ماه پیش
04:25
شهرزاد اثر هاروکی موراکامیترجمه گیل آواییویرایش و اجرای شنیداری #شهرزادفتوحی هنر و زندگی شهرزاد چند سال است داستان شهرزاد اثر هاروكی موراكامی روی میزم است و هر بار با تردید و اشتیاق به ...

شهرزاد 

اثر هاروکی موراکامی

تر...

01:13:22
 • 266

 • 4 ماه پیش
01:13:22
خزان برگکداستانی از لئو باسکالیا #Leo_Buscagliaمترجم ر. فرهنگاز انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانچاپ اول۱۳۷۲این داستان را برای خواهرم خواندم که آن را دوست می‌دارد با همه خاطره‌های ماندگاری...


21:09
 • 113

 • 4 ماه پیش
21:09
shenoto-ads
shenoto-ads