• 3 سال پیش

  • 248

  • 10:06

شادی‌ها به قلم نسیم وهابی

هنر و زندگی شهرزاد
1
1
1

شادی‌ها به قلم نسیم وهابی

هنر و زندگی شهرزاد
  • 10:06

  • 248

  • 3 سال پیش

توضیحات
سال‌هاست در هر دم از زندگی‌ام آنی یافته‌ام یا ساخته‌ام و با همه اینها تا اینجا آمده‌ام و در طول این سال‌ها با عکس‌ها و کارهایم هماهنگی‌های شیرینی که یافته و ساخته‌ام را به رغم همه دشواری‌ها و تلخی‌ها، باز نمودم. ?نوشته‌ای از «نسیم وهابی» خواندم که به زیبایی ناب‌ترین این شادی‌های جزیی را نشان‌مان داده بود. بلند خواندمش تا بیشتر شنیده شود که روزگارِ فراموشی‌هاست. https://t.me/FragmentaryStory/130 ? همه‌اش همین است؛ همین شادی‌های جزیی‌اند که غم‌های بزرگ را قابل بلع می‌کنند نفس کشیدن عمیق، مایه‌ی روسیاهی‌ِ هوای سنگین است. #نسیم_وهابی https://t.me/FragmentaryStory بشنوید ? https://t.me/ShahrzadArtandLife/4559 در یوتیوب هم بشنوید https://youtu.be/0jfUgeLLfEY #شهرزادفتوحی #مجتبی_میر‌سمیعی هنر و زندگی شهرزاد (https://t.me/ShahrzadArtandLife) @shahrzadartandlife

با صدای
نوشته‌ی نسیم وهابی
از حکایت‌های تکه‌پاره
اجرا شهرزاد فتوحی
تنظیم مجتبی میر‌سمیعی
هنر و زندگی شهرزاد

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads