• 3 سال پیش

  • 608

  • 06:36

از چه می‌ترسی دگر بعد از سیاهی رنگ نیست

هنر و زندگی شهرزاد
7
7
0

از چه می‌ترسی دگر بعد از سیاهی رنگ نیست

هنر و زندگی شهرزاد
  • 06:36

  • 608

  • 3 سال پیش

توضیحات
غزلی از سعدی شیرازی هرچه خواهی کن که ما را با تو روی جنگ نیست پنجه بر زورآوران انداختن فرهنگ نیست در که خواهم بستن آن دل کز وصالت برکنم چون تو در عالم نباشد ور نه عالم تنگ نیست شاهد ما را نه هر چشمی چنان بیند که هست صنع را آیینه‌ای باید که بر وی زنگ نیست با زمانی دیگر انداز ای که پندم می‌دهی کاین زمانم گوش بر چنگست و دل در چنگ نیست گر تو را کامی برآید دیر زود از وصل یار بعد از آن نامت به رسوایی برآید ننگ نیست سست پیمانا چرا کردی خلاف عقل و رای صلح با دشمن اگر با دوستانت جنگ نیست گر تو را آهنگ وصل ما نباشد گو مباش دوستان را جز به دیدار تو هیچ آهنگ نیست ور به سنگ از صحبت خویشم برانی عاقبت خود دلت بر من ببخشاید که آخر سنگ نیست سعدیا نامت به رندی در جهان افسانه شد از چه می‌ترسی دگر بعد از سیاهی رنگ نیست #سعدی نوای ساز #نادر_فولادی‌نسب (https://t.me/naderfouladinasab) اجرا #شهرزادفتوحی (https://t.me/ShahrzadArtandLife) تنظیم ? #مجتبی_میر‌سمیعی در یوتیوب بشنوید: @naderfouladinasab @ShahrzadArtandLife

با صدای
اجرا شهرزاد فتوحی
نوای ساز نادر فولادی‌نسب
تنظیم مجتبی میر‌سمیعی
هنر و زندگی شهرزاد

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads